105_instalacja_elektroniki

105-instalacja elektroniki

W trakcie instalacji modułu komunikacyjnego

Pulpit 105 w trakcie instalacji modułu komunikacyjnego