Symulator GT8S

W 2018 roku podpisaliśmy umowę na realizację symulatora tramwaju typu GT8S dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (obecnie Muzeum Inżynierii i Techniki). Symulator odzwierciedla stanowisko sterownicze tramwaju, a do projekcji scenerii użyty został ekran LCD o dużej przekątnej. Pulpit z fragmentem kabiny został wykonany z oryginalnych elementów rzeczywistego tramwaju w zakresie zamawiajacego.

W tym projekcie nasz zakres prac obejmował opracowanie konfiguracji symulatora, dostawę oprogramowania, sprzętu komputerowego, układu projekcji scenerii, sterowników mikroprocesorowych oraz projekt i montaż instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem pulpitu. Odpowiadaliśmy również za uruchomienie symulatora, przeszkolenie przedstawicieli zamawiającego oraz dostarczenie dokumentacji technicznej.

symmim5Zgodnie z oczekiwaniami Muzeum oprogramowanie symulacji zawiera odzwierciedlone realnie miejsca z Krakowa – podczas jazdy można zwiedzić m.in. ścisłe centrum miasta – wzdłuż ul. Dominikańskiej i Franciszkańskiej.

Symulator GT8S - fragment Krakowa

symmim6

Symulator w Muzeum Inżynierii i Techniki wykorzystywany jest jako stanowisko interaktywne dla zwiedzających, powiązane z wystawą zabytkowych wagonów tramwajowych.

 

Producent symulatorów