Kompaktowy symulator PS-TRAM z dotykowymi monitorami diagnostycznymi

Kompaktowy symulator PS-TRAM z ekranami diagnostycznymi

Kompaktowy symulator PS-TRAM z ekranami diagnostycznymi