Tram CAD

Tram CAD

Profesjonalny program do projektowania torowisk tramwajowych i kolejowych, oraz infrastruktury przyległej. Program posiada bogatą bazę szablonów rozjazdów i zwrotnic stosowanych na polskich kolejach i sieciach tramwajowych. Używając szablonów zwrotnic można budować rozjazdy o niestandardowej geometrii, co przydatne jest przy rekonstrukcji starszych torowisk i torów gospodarczych.

Tram CAD: Edycja torowisk do symulatora - Warszawa Kabaty

Tram CAD: Edycja torowisk do symulatora – Warszawa Kabaty

TramCAD wspomaga także projektowanie sieci trakcyjnej. Dynamicznie liczy naprężenia i znajduje punkty mogące generować problemy w płynnym ślizgu odbieraka prądu. Ostrzega projektanta o zbyt dużych odległościach miedzy punktami podczepienia przewodu trakcyjnego.

Tram CAD: Edycja sieci trakcyjnej.

Tram CAD: Edycja sieci trakcyjnej.

TramCAD może być używany zarówno do projektowania nowych torowisk jaki i do odtwarzania istniejącej już infrastruktury do użycia w symulatorach. Posiada zaawansowane funkcje importu danych przestrzennych, zdjęć lotniczych, orto-fotomap z różnych systemów informacji geodezyjnej.

Tram CAD - Mapa Szczecina

Tram CAD – Mapa Szczecina

Moduł tworzenia trójwymiarowych obiektów na podstawie projektu potrafi wygenerować wiarygodną trasę do symulatora wraz z infrastrukturą z bogatej biblioteki prefabrykatów używanych w Polsce.

Producent symulatorów