ul.Dominikanska-GT8S-Krakow

Dominikanska - w symulatorze dla MIT Kraków

ul. Dominikańska – w symulatorze GT8S dla MIT Kraków

Fragment Krakowa – ul. Dominikańska – w symulatorze GT8S dla MIT Kraków.