baner_oferta

Symulatory PS-TRAM

Symulatory PS-TRAM to kompaktowe symulatory pojazdów szynowych wyprodukowane przez Polskie Symulatory, które wiernie odzwierciedlają stanowisko sterownicze prowadzącego, a dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu, zapewniona jest realistyczna symulacja otoczenia oraz samego sterowania pojazdem.

Modułowa budowa symulatora zapewnia łatwy transport i szybki montaż oraz możliwość pracy urządzenia w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb i wymagań Klientów. Dzięki temu symulatory serii PS-TRAM mogą być wykorzystywane jako stanowiska interaktywne i szkoleniowe oraz instruktażowe. Mają również zastosowanie w projektach naukowo – badawczych.

Modułowa budowa układów elektronicznych oraz możliwość zastosowania magistrali komunikacyjnej CAN pozwala na wyposażenie pulpitu sterowniczego w podzespoły odzwierciedlające konkretny model pojazdu lub też pulpit może być wykonany jako projekt badawczy np. dla potrzeb badań naukowych.

Do projekcji scenerii może być wykorzystywany jeden lub kilka ekranów LCD, albo układ projekcji scenerii z użyciem projektorów multimedialnych.

Kompaktowe symulatory serii PS-TRAM to również realistyczne dźwięki jazdy oraz możliwa symulacja zdarzeń ruchowych oraz związanych z zachowaniem infrastruktury jak również działaniem symulowanego pojazdu.

Oprogramowanie symulatorów skalda się z trzech programów. Program PS-TRAM ATS odpowiada za symulację otoczenia i ruch pojazdu po scenerii, PS-TRAM-INSTRUKTOR to program umożliwiający m.in. zmianę warunków atmosferycznych, pory dnia i nocy, ingerujący w działanie elementów infrastruktury, czy też umożliwiający wdrażanie zdarzeń ruchowych oraz różnego typu usterek symulowanego pojazdu. Trzeci program – PS-TRAM CAB odpowiada za sterowanie pracą pulpitu symulatora oraz symulację systemu informacji pasażerskiej.

W zależności od wymagań klienta symulatory PS-TRAM mogą być wyposażone w układy odzwierciedlające drgania pojazdu.

kabina-ps-tram1Projektanci dzięki modułowej budowie przewidzieli zabudowę takich stanowisk sterowniczych  również w kompletnie odzwierciedlonej kabinie jak np w przypadku opracowanych przez Polskie Symulatory, symulatorów wielkogabarytowych: NGT6 i 105Na.

Nowoczesne oprogramowanie zapewnia możliwość łatwej konfiguracji symulatora do potrzeb Zamawiającego. Projekty mechaniczne konstrukcji stanowisk wykonywane są z użyciem nowoczesnych, trójwymiarowych programów CAD.

Poniżej do pobrania jest karta katalogowa symulatorów serii PS-TRAM:

PS-TRAM02-folder1a    PS-TRAM02-folder1b

Wersja PDF:  PS-TRAM02-folder

Producent symulatorów